Eurocast wspiera ukraińskich uchodźców

Jedno z największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Eurocast Sp. z o.o., postanowiło włączyć się w szereg inicjatyw mających na celu pomóc ukraińskim uchodźcom bezpiecznie przeczekać czas niepokoju. Działania wspierające uciekających przed wojną Ukraińców Eurocast wdrożył zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej i materialnej, współpracując z samorządem i społecznością lokalną, jak również na płaszczyźnie kadrowej, oferując miejsca pracy i zatrudnienie.  

Ze względu na coraz większy napływ uchodźców do kraju Eurocast nawiązał współpracę z samorządem lokalnym w Łęczycach. Firma zdecydowała się wesprzeć działania władz gminy w organizowaniu punktów pomocowych przeznaczonych dla Ukraińców, docierających na jej tereny. Dodatkowo, powstałe punkty pomocowe mogą również liczyć na pomoc finansową od przedsiębiorstwa. 

Ale doraźna pomoc finansowa to nie wszystko. W celu zapewnienia dostępu do pracy i rozwoju zawodowego osobom z Ukrainy planującym  dłużej pozostać w okolicy, przedsiębiorstwo oferuje także posady na różnych stanowiskach specjalistycznych. Do zespołu Eurocast  przyjmowani są pracownicy tacy, jak operatorzy maszyn, wózków widłowych, a także pracownicy techniczni. 

 – Sukcesywny rozwój Eurocast pozwala nam sprawnie reagować w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Między innymi taką sytuacją jest dla nas ta związana z cierpieniem naszych wschodnich sąsiadów, zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny z powodów zupełnie od nich niezależnych. Stąd też – poza wsparciem materialnym – postanowiliśmy zaangażować się pomocowo także z innych stron – na przykład poprzez pomoc w organizacji przyjmowania i opieki nad uchodźcami czy udostępnienie miejsc pracy na poszczególnych stanowiskach – mówi Krzysztof Wiśniewski, Prezes Eurocast.  

Kontakt w sprawie pomocy dla osób przybywających z Ukrainy:

tel. 58 676 51 00;