Wyznaczamy nowe trendy na rynku folii CPP

Wkrótce Eurocast będzie obchodził 15 rocznicę rozpoczęcia produkcji nieorientowanej folii polipropylenowej. Uruchomiając produkcję CPP w 2003r. Eurocast odważnie wyszedł naprzeciw dynamicznie rozwijającemu się rynkowi opakowań elastycznych. Okres który upłynął od rozpoczęcia produkcji pozwala na pewne podsumowania oraz spojrzenie na nadchodzące trendy i perspektywy rozwoju rynku.