Recyklowalność naszej folii potwierdzona certyfikatem

Nasze folie: Crysta Lid, Castfol APET uzyskały certyfikat recyklowalności, wydany przez Institute cyclos – HTP z Aachen.

Ocena „100% recyclability” oznacza, że opakowanie wykonane z naszej folii spełnia warunki materiałowe i fizyczne, aby po pierwszej fazie użytkowania stać się produktem wtórnym – porównywalnym z produktem pierwotnym z identycznych materiałów.

 W Eurocast mamy świadomość, iż możliwość recyklingu naszych folii sprawia, iż stają się one niezwykle cennym materiałem, zarówno pod kątem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Dzięki ich użyciu możliwe jest zamknięcie materiałowego cyklu życia produktu.Wybieraj mądrze – produkuj w zgodzie z gospodarką o obiegu zamkniętym.