EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

 „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Celem Projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, polegające na wprowadzeniu na rynek innowacyjnych, zasadniczo zmienionych folii APET oraz  laminatów folii APET/PE w konfiguracjach spienionych i niespienionych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji projektu będzie zmniejszenie odpadu opakowaniowego na rynku, a także redukcja obciążeń producentów i konwerterów żywności związanych z opłatą produktową, uiszczaną za wprowadzenie produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Wartość projektu: 30 917 250,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 11 542 500,00 PLN