EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej folii poliestrowej APET o właściwościach zgrzewalnych i barierowych, która zostanie wdrożona do działalności gospodarczej Spółki, a następnie wprowadzona na rynek. Projektowana folia będzie mogła zostać użyta do wykonania tacki opakowaniowej produktów spożywczych „fresh food”, pakowanych w atmosferze modyfikowanej (MAP), bez wcześniejszej laminacji z innymi foliami.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku zostanie zaoferowany innowacyjny produkt  -barierowa monofolia o właściwościach zgrzewalnych SEAL i PEEL umożliwiająca: zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie laminacji standardowej folii APET z takimi materiałami jak: folia PE/EVOH/PE), dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego, wydłużenie przydatności produktu do spożycia, poprzez nadanie jej wysokiej barierowości w wyniku opracowania receptury folii, funkcję bezpośredniego zgrzewu w wyniku opracowania substancji powlekającej, 100% recycling opakowania, ze względu na strukturę folii.

W aspekcie naukowym Projekt zakłada przeprowadzenie badań i analiz związanych m.in. recepturami folii, substancji powlekającej, określeniem parametrów technologicznych procesów ekstruzji i powlekania folii.

Wartość projektu: 6 084 368,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 663 030,20 PLN