DOTACJE NA INNOWACJE

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt: „Opracowanie, wdrożenie innowacyjnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów”

Dzięki dotacjom z UE przeprowadzimy inwestycje o łącznej wartości 45 mln. złotych. Część inwestycji dotowanych przez UE już została zrealizowana, a do końca 2014 r. zakończymy kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych. Aktualny projekt:

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt: „OPRACOWANIE, WDROŻENIE INNOWACYJNYCH OPAKOWANIOWYCH FOLII SPOŻYWCZYCH APET Z UDZIAŁEM RECYKLATÓW”

Dzięki dotacjom z UE przeprowadzimy inwestycje o łącznej wartości 24.757.000,00 PLN. Aktualny Projekt:

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia; Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt: „NOWOCZESNE FOLIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH NAPYLANE TLENKAMI ALUMINIUM JAKO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA WYSOKOBARIEROWYCH OPAKOWAŃ DLA ŻYWNOŚCI”