Czy istnieje szansa, że Eurocast będzie produkował folie tylko z recyklatów?

Krok milowy w produkcji folii z materiałów pochodzących z recyklingu wykonaliśmy już w 2014 r., inwestując w technologię dekontaminacji materiałów z recyklingu.  Dekontaminacja  ma  za  zadanie  usunięcie  szkodliwych  dla  ludzi   i środowiska  substancji  z  tworzywa sztucznego, pochodzącego z recyklingu, oraz wszelkich innych „zabrudzeń” materiału. Zgodnie z standardami EFSA i FDA  otrzymujemy wysokiej jakości surowiec pokonsumpcyjny, spełniający normy jakościowe, przystosowany do kontaktu z żywnością – dzięki czemu opakowania mogą być produkowane w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu.

Faktem jest jednak, że sama chęć do wykorzystywania recyklatów niewiele pomoże, jeżeli nie będą one dostępne dla producentów. Obecnie trudno jest zaopatrzyć się w ilości recyklatów, które pokryłyby nasze możliwości produkcyjne.

Więcej o zmianach i planach na przyszłość w Eurocast na: Eurocast – wzrost w warunkach rynkowego niepokoju – Ekonomia – rp.pl