BADANIA I ROZWÓJ

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt: „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt:

„Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania”

Celem Projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej folii polipropylenowej typu CAST, wdrożenie jej do produkcji a następnie wprowadzenie na rynek nowego, zasadniczo ulepszonego produktu.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji projektu będzie zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek.

Wartość projektu: 2 793 687,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 076 820,90 PLN