26.06.2017 -Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – system sprężonego powietrza

26.06.2017-Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – system sprężonego powietrza

19.07.2017–Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych (System sprężonego powietrza) z dnia 26.06.2017 r.

26.06.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH – SYSTEM SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy  robót budowlanych w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

19.07.2017 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych (System sprężonego powietrza) z dnia 26.06.2017 r.

Załączniki: