26.04.2017-Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – rozbudowa hali produkcyjnej A i hali produkcyjno-magazynowej M

26.04.2017-Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – rozbudowa hali produkcyjnej A i hali produkcyjno-magazynowej M

05.05.2017-Wprowadzenie zmian w treści ogłoszenia z dnia 26.04.2017

29.05.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych z dnia 26.04.2017 r.

26.04.2017 – Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – rozbudowa hali produkcyjnej A i hali produkcyjno-magazynowej M

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy  robót budowlanych w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

05.05.2017 – Wprowadzenie zmian w treści ogłoszenia z dnia 26.04.2017

1. Rozdział III, pkt. 2 g. – zamiast 500.000.000,00 PLN winno być 5.000.000,00 PLN

2. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.05.2017 r.

Załączniki:

29.05.2017 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych z dnia 26.04.2017 r.

Załącznik: