20.10.2015 – Zapytania ofertowe na dostawę urządzenia laboratoryjnego

02.11.2015 – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia laboratoryjnego – anulowanie

03.11.2015 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego z dnia 20.10.2015

09.11.2015 – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia laboratoryjnego

12.01.2016 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego z dnia 09.11.2015

20.10.2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy urządzenia do badania przepuszczalności pary wodnej (WVTR) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Załączniki:

20.10.2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy skanera optycznego do badania surowca w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Załączniki:

02.11.2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO– ANULOWANIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym Nr EC/11/UE/B+R/2015 z dnia 20/10/2015 dotyczącym dostawy urządzenia do badania przepuszczalności pary wodnej (WVTR) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, polegających na zmianie parametrów technicznych urządzenia oraz zmianie kryterium i oceny, zmuszeni jesteśmy do anulowania w/w postępowania ofertowego.

Nowe postępowanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca listopada b.r.

03.11.2015 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO Z DNIA 20.10.2015

Załączniki:

09.11.2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO – WZNOWIENIE

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy urządzenia do badania przepuszczalności pary wodnej (WVTR) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Załączniki:

12.01.2016 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO Z DNIA 09.11.2015

Załączniki: