19.06.2017 -Zapytanie ofertowe na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

19.06.2017-Zapytanie ofertowe na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

28.06.2017– Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac badawczo-rozwojowych z dnia 19.06.2017

19.06.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Eurocast sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania dodatku, nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub sterylizacji w ramach realizacji projektu w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki:

28.06.2017 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac badawczo-rozwojowych z dnia 19.06.2017

Załączniki: