18.04.2017-Zapytanie ofertowe na dostawę linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE

18.04.2017-Zapytanie ofertowe na dostawę linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE

01.06.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę linii do ekstruzji folii APET z dnia 18.04.2017

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

01.06.2017 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę linii do ekstruzji folii APET z dnia 18.04.2017

Załącznik