13.10.2015 – Zapytania ofertowe na dostarczenie surowca PP

05.11.2015 – W związku z pojawieniem się zapytań od dostawców, termin składania ofert został wydłużony do dnia 13.11.2015

16.11.2015 – Ogłoszenie wyników zapytań ofertowych na dostawę surowca polipropylenowego (PP) z dnia 13.10.2015

13.10.2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE SUROWCA PP

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy surowca polipropylenowego (PP) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Załączniki:

05.11.2015 – W ZWIĄKU Z POJAWIENIEM SIĘ ZAPYTAŃ OD DOSTAWCÓW, TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 13.11.2015.

Załączniki:

16.11.2015 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ SUROWCA POLIPROPYLENOWEGO (PP) Z DNIA 13.10.2015

Załączniki: