13.09.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia chłodniczego (chillera)

3.09.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia chłodniczego (chillera)

03.10.2017 -Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia chłodniczego (chillera) z dnia 13.09.2017

13.09.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO (CHILLERA)

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy urządzenia chłodniczego (chillera)  w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

03.10.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia chłodniczego (chillera) z dnia 13.09.2017

Załącznik: