13.01.2016 – Zapytania ofertowe na dostawę surowca PP

21.01.2016 – Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę surowca polipropylenowego (PP) z dnia 13.01.2016

13.01.2016 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SUROWCA PP

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy surowca polipropylenowego (PP) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Załączniki:

21.01.2016 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ SUROWCA POLIPROPYLENOWEGO (PP) Z DNIA 13.01.2016

Załączniki: