12.04.2017-Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – stacja transformatorowa z wyposażeniem

12.04.2017-Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – stacja transformatorowa z wyposażeniem

04.05.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych z dnia 12.04.2017

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy  robót budowlanych w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

 

04.05.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych z dnia 12.04.2017

Załącznik: