09.10.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET

09.10.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET

10.10.2017 -Korekta specyfikacji

24.10.2017 -Przedłużenie terminu składania ofert.

08.11.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

09.10.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU PODAWANIA GRANULATU I PŁATKA PET

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy systemu podawania granulatu i płatka PET w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

10.10.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU PODAWANIA GRANULATU I PŁATKA PET – korekta specyfikacji

Informujemy o wprowadzeniu poprawki do Specyfikacji przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ I

3.2. Wydajność systemu

Tabela, wiersz 2:

Grawimetria Wytłaczarki A (jednośrubowa)1Suszarka hala M60 mm/88,9 mmGorący surowiec – konieczna izolacja

Wartość 88,9 mm zostaje zastapiona wartością 60 mm.

Grawimetria Wytłaczarki A (jednośrubowa)1Suszarka hala M60 mm/60 mmGorący surowiec – konieczna izolacja

Załączniki:

24.10.2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET – przedłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.10.2017

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

08.11.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET z dnia 09.10.2017.

Załącznik: