09.08.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę podtorzy wraz z wciągnikami – 2 szt.

09.08.2017-Zapytanie ofertowe na dostawę podtorzy wraz z wciągnikami – 2 szt.

28.08.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę 2 podtorzy wraz z wciągnikami z dnia 09.08.2017

09.08.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PODTORZY WRAZ Z WCIĄGNIKAMI – 2 SZT.

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy podtorzy wraz z wciągnikami w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

28.08.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę 2 podtorzy wraz z wciągnikami z dnia 09.08.2017

Załącznik: