08.08.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę stacji Big Bag – 6 szt.

08.08.2017– Zapytanie ofertowe na dostawę stacji Big Bag – 6 szt.

11.08.2017– Zapytanie ofertowe na dostawę stacji Big Bag – 6 szt. – przedłużenie terminu składania ofert

12.09.2017– Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę 6 stacji big-bag z dnia 08.08.2017

08.08.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STACJI BIG-BAG – 6 SZT.

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy stacji Big-bag w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

11.08.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ STACJI BIG-BAG – 6 SZT.

– przedłużenie terminu składania ofert

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 08.09.2017 r.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

12.09.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę 6 stacji big-bag z dnia 08.08.2017

Załącznik: