07.09.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę młyna do asymetrycznej folii APET i APET/PE

07.09.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę młyna do asymetrycznej folii APET i APET/PE

03.10.2017 -Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę młyna do asymetrycznej folii APET i APET/PE z dnia 07.09.2017

07.09.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MŁYNA DO ASYMETRYCZNEJ FOLII APET I APET/PE

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy młyna do asymetrycznej folii APET i APET/PE w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

03.10.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę młyna do asymetrycznej folii APET i APET/PE z dnia 07.09.2017

Załącznik: