07.04.2017-Zapytanie ofertowe na dostawę linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE

07.04.2017-Zapytanie ofertowe na dostawę linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE

14.04.2017-Anulowanie zapytania ofertowego na dostawę linii do ekstruzji APET

07.04.2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy linii do produkcji asymetrycznej folii APET i APET/PE w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

14.04.2017 – anulowanie zapytania ofertowego na dostawę linii do ekstruzji APET

Eurocast Sp. z o.o. podjęła decyzję o anulowaniu postępowania ofertowego nr EC/01/UE/APET/04/2017 z dnia 07.04.2017. Nowe postępowanie ofertowe dotyczące dostawy linii do ekstruzji APET w ramach Projektu: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością” zostanie wkrótce opublikowane.