06.10.2017 -Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – system wody lodowej

6.10.2017 -Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – system wody lodowej

20.10.2017 -Przedłużenie terminu składania ofert

10.11.2017 -Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych

06.10.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH – SYSTEM WODY LODOWEJ

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach

Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE

o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

20.10.2017 – Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych (system wody lodowej) – przedłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 30.10.2017

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

10.11.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych – system wody lodowej z dnia 06.10.2017.

Załącznik: