04.12.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopu z wiązką IR

04.12.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopu z wiązką IR

14.12.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

04.12.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIKROSKOPU Z WIĄZKĄ IR

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy mikroskopu z wiązką IR w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

14.12.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego (mikroskop z wiązką IR) z dnia 04.12.2017.

Załącznik: