Eurocast znacząco zwiększa produkcję folii spożywczych z recyklingu

Nowa inwestycja Eurocast zwiększy możliwości wykorzystania materiałów z recyklingu przy produkcji folii dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Dzięki tej inwestycji spółka Eurocast wprowadzi do oferty nowe produkty z grupy folii sztywnych, w tym także folię w wersji do nadruku. Dzięki temu firma ponad trzykrotnie zwiększy swoje zdolności produkcyjne w tym zakresie. Polska to idealne miejsce, by stworzyć platformę dla przyszłego rozwoju firmy.

Pierwsza linia produkcyjna stosująca nową technologię zostanie złożona w listopadzie, natomiast całość inwestycji ma zostać w pełni uruchomiona w lipcu 2014 r. W procesie produkcyjnym jako główna technologia zostanie zastosowana ekstruzja. Pierwsze produkty zostaną wyprodukowane w grudniu, a dotychczasowe doświadczenia wynikające z zastosowania nowej technologii są bardzo pozytywne. – Linie produkcyjne wykorzystujące najnowszą technologię dekontaminacji materiałów z recyklingu oraz ekstruzji zainstalowaliśmy w najnowocześniejszej hali, która została wybudowana właśnie do tego celu – mówi Piotr Szymczak, wiceprezes, dyrektor ds. technicznych. – Koncepcja ta jest innowacyjna i przyjazna dla środowiska, dzięki czemu udało nam się uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej – dodaje Szymczak.

edukcja śladu węglowego i poprawa rentowności Do tej pory spółka Eurocast produkowała folie A-PET i A-PET/PE do pakowania produktów żywnościowych, korzystając z linii do ekstruzji folii sztywnych. A-PET to idealna folia do pakowania żywności ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę recyklingu poliestru stosowanego w butelkach do wody. W nowej hali produkcyjnej folii sztywnej znajdzie się jednostka dekontaminacji materiałów z recyklingu, której celem będzie otrzymanie materiału do ekstruzji, zgodnie ze standardami EFSA i FDA. Jednostka ta będzie korzystała z nowo opracowanej technologii o niskim zużyciu energii.

Zasadniczo nowa inwestycja pozwoli nam na wytwarzanie wysokiej jakości folii dopuszczonej do pakowania żywności z używanych butelek po wodzie. Dlatego jest to bardzo dobra inwestycja zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia

mówi Robert Rosicki, wiceprezes i dyrektor finansowy.

– Zauważyliśmy u niektórych wiodących europejskich sieci supermarketów chęć zmniejszenia zużycia folii sztywnych w opakowaniach w celu redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego). Jednak zastąpienie opakowania sztywnego opakowaniem giętkim często powoduje gorszą, do pewnego stopnia, ochronę samego produktu. Dzięki wprowadzeniu nowego typu folii sztywnych, zamiana taka nie jest już koniecznością. Wręcz przeciwnie, wskutek zamiany folii sztywnych pochodzących z recyklingu na niepochodzące z recyklingu folie giętkie, emisja gazów w rzeczywistości wzrośnie. To dobrze wygląda w statystykach całkowitego zużycia folii opakowaniowych, natomiast nie przyczynia się do jakiejkolwiek poprawy pod względem ekologicznym – mówi Klaus Damberg, prezes Eurocast.