Dotacje UE

22.10.2015 - Zapytanie ofertowe na leasing urządzenia laboratoryjnego

04.11.2015 - Zapytanie ofertowe na leasing urządzenia laboratoryjnego - anulowanie

13.11.2015 - Zapytanie ofertowe na leasing urządzenia laboratoryjnego

04.12.2015 - Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na leasing urządzenia laboratoryjnego z dnia 13.11.2015

26.01.2016 - Anulowanie zapytania ofertowego nr EC/14/UE/B+R/2015 z dnia 13.11.2015.

 22.10.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA LEASING URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy leasingu operacyjnego na urządzenie do badania przepuszczalności pary wodnej (WVTR) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Załączniki:

1. Zapytanie EC_13_U_B+R_2015  

 

22.10.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA LEASING URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy leasingu operacyjnego skanera optycznego do badania surowca w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Załączniki:

1. Zapytanie EC_14_U_B+R_2015  

 

04.11.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA LEASING URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO - ANULOWANIE

 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym Nr EC/13/UE/B+R/2015 z dnia 22/10/2015 na leasing operacyjny urządzenia do badania przepuszczalności pary wodnej (WVTR) w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, polegających na zmianie warunków udziału w postępowaniu, zmuszeni jesteśmy do anulowania w/w postępowania ofertowego.

Nowe postępowanie ofertowe będzie precyzyjnie wskazywać zarówno rodzaj urządzenia, dostawcę jak i kwotę zakupu urządzenia i zostanie ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyboru dostawcy urządzenia.

 04.11.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA LEASING URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO - ANULOWANIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym Nr EC/14/UE/B+R/2015 z dnia 22/10/2015 na leasing operacyjny skanera optycznego do badania jakości surowca w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, polegających na zmianie warunków udziału w postępowaniu, zmuszeni jesteśmy do anulowania w/w postępowania ofertowego.

Nowe postępowanie ofertowe będzie precyzyjnie wskazywać zarówno rodzaj urządzenia, dostawcę jak i kwotę zakupu urządzenia i zostanie ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyboru dostawcy urządzenia.

 13.11.2015 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA LEASING URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO

Eurocast Sp. z o.o. ponownie zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy leasingu operacyjnego skanera optycznego do badania surowca w ramach projektu „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie nowoczesnej folii polipropylenowej o właściwościach wielokrotnego otwierania i zamykania" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, w ramach konkursu Nr 1/1.1.1/2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Załączniki:

1. EC_14_U_B+R_2015  

 

04.12.2015 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA LEASING URZĄDZENIA LABORATORYJNEGO Z DNIA 13.11.2015

 

Załączniki:

1. EC_14_UE_B+R_2015 ogłoszenie wyników  

 

26.01.2016 - ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR EC/14/UE/B+R/2015 Z DNIA 13.11.2015.

 

Załączniki:

1. EC_14_UE_B+R_2015 anulowanie

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka prywatności w tym cookies.