Dotacje UE

21.07.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę linii do przewijania i cięcia asymetrycznej folii APET I APET/PE

21.07.2017- Zapytanie ofertowe na dostawę linii do przewijania i cięcia asymetrycznej folii APET i APET/PE

26.07.2017- Wprowadzenie poprawki

21.08.2017-Przedłużenie terminu składania ofert

08.09.2017-Ogłoszenie wyników Zapytania Ofertowego

 

21.07.2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę linii do przewijania i cięcia asymetrycznej folii APET I APET/PE

 

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy linii do przewijania i cięcia asymetrycznej folii APET i APET/PE w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

 

Załączniki:

EC/05/UE/APET/07/2017 PL

 

 

26.07.2017 - Zapytanie ofertowe na dostawę linii do przewijania i cięcia asymetrycznej folii APET I APET/PE - wprowadzenie poprawki

 

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr EC/05/UE/APET/07/2017 z dnia 21.07.2017  dotyczącego dostawy linii do przewiajnia i cięcia asymetrycznej folii APET i APET/PE, chcielibyśmy poinformować o poprawce wprowadzonej do Specyfikacji przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ I 3.6. Układ nawijania z automatycznym cyklem zmiany nawojów:

- max. naciąg folii: nie mniejszy niż 600N/m

zoztaje zamieniony na:- max. naciąg folii: nie mniejszy niż 600N

W związku z powyższym, termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.08.2017.

 

Załączniki:

EC/05/UE/APET/07/2017.pdf

 

 

21.08.2017 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LINII DO PRZEWIJANIA I CIĘCIA ASYMETRYCZNEJ FOLII APET i APET/PE – przedłużenie terminu składania ofert

 

W związku z doprecyzowaniem Specyfikacji przedmiotu zamówienia (punkt 3.6) dotyczącym pasa transmisyyjnego, wprowadzonym do Zapytania ofertowego nr EC/05/UE/APET/07/2017, informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.09.2017.

Wyjaśnienia do Punkt  3.6 Układ nawijania z automatycznym cyklem zmiany nawojów:

Pas transmisyjny:

- transport gotowych nawojów z automatycznego urządzenia odbierającego na pierwszy pas transmisyjny, 2m długości,

- transport gotowych nawojów na drugi pas transmisyjny z automatyczną wagą (ważenie nawojów), 2m długości,

- transport gotowych nawojów na trzeci pas transmisyjny o długości 3m (pakowanie nawojów).

 

 

 

08.09.2017 – Ogłoszenie wyników Zapytania Ofertowego na dostawę linii do przewijania i cięcia asymetrycznej folii APET i APET/PE z dnia 21.07.2017

 

Załącznik:

EC-05-UE-APET-07-2017 ogłoszenie wyników

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka prywatności w tym cookies.