Eurocast został wyróżniony w miesięczniku Promotor BHP w kategorii „Dobre praktyki”. Nasz prezes Krzysztof Wiśniewski opowiedział o panujących wewnątrz praktykach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazał mocne strony współpracy w zespole, a także przedstawił zmiany, które zostały wdrożone w działalności firmy pod wpływem koronawirusa.

„Coraz rzadziej zauważam podziały na „My” – pracownicy i „ONI” – kadra zarządzająca. Pracownicy wiedzą, że zawsze ich pomysły i spostrzeżenia będą wysłuchane”. Zapraszamy do lektury całej rozmowy w najnowszym magazynie „Promotor BHP”

eurocast-1

Image 1 of 5

Zachęcamy do lektury wywiadu.  A w nim –  Jak wygląda automatyzacja procesów produkcyjnych w Eurocast? –  oraz odpowiedzi na inne pytania.

Artykuł do wglądu w linku poniżej:

https://imch.pl/digital/21xy6uT8hP9n5t3/plastime-2021-03.pdf

Gazele Biznesu 2020 – Z dumą informujemy, że Eurocast po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP!

Montaż  urządzenia Nova D800 w EUROCAST to pierwsza tego typu instalacja w Europie, która znacząco zwiększy wydajność produkcyjną przedsiębiorstwa, a jednocześnie pokazuje innowacyjny charakter firmy. Co ważne, podobnie do dotychczas wytwarzanych, nowa laminarka będzie produkowała folie w pełni zdatne do recyklingu, co poświadczają przyznane międzynarodowe certyfikaty.

Wielofunkcyjna i zaawansowana technologicznie laminarka Nova D800 to wysoce wydajna maszyna w przemyśle produkcji tworzyw sztucznych, zapewniająca optymalną wydajność przy wszystkich długościach serii i typach materiałów, zarówno tych tradycyjnych, jak i przeznaczonych do recyklingu. Zmiana trybu pracy jest zautomatyzowana i znacząco przyśpiesza proces przezbrojeń.

Nakładanie na folię tlenków aluminium, oprócz efektu estetycznego, w znaczący sposób poprawia parametry izolacyjne. Dotyczy to zarówno przepuszczalności pary wodnej, jak i tlenu, dzięki czemu zapakowane w nie produkty zdecydowanie dłużej zachowują świeżość. W oczywisty sposób jest to rozwiązanie dedykowane do produktów, które wymagają ochrony przez długi okres czasu. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że produkty opakowane w folie, przygotowane w stosownym reżimie sanitarnym, są również bezpieczne pod kątem zabezpieczenia przed koronawirusem, przed czym skutecznie izolują np. żywność.

https://www.plastech.pl/wiadomosci/Eurocast-poszerza-swoj-park-technologiczny-16463

Osoba kontaktowa: Piotr Szymczak piotrszymczak@eurocast.pl

Telefon: 601 687 859

Osoba kontaktowa: Piotr Szymczak piotrszymczak@eurocast.pl

Telefon: 601 687 859

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej folii poliestrowej APET o właściwościach zgrzewalnych i barierowych, która zostanie wdrożona do działalności gospodarczej Spółki, a następnie wprowadzona na rynek. Projektowana folia będzie mogła zostać użyta do wykonania tacki opakowaniowej produktów spożywczych „fresh food”, pakowanych w atmosferze modyfikowanej (MAP), bez wcześniejszej laminacji z innymi foliami.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku zostanie zaoferowany innowacyjny produkt  -barierowa monofolia o właściwościach zgrzewalnych SEAL i PEEL umożliwiająca: zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie laminacji standardowej folii APET z takimi materiałami jak: folia PE/EVOH/PE), dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego, wydłużenie przydatności produktu do spożycia, poprzez nadanie jej wysokiej barierowości w wyniku opracowania receptury folii, funkcję bezpośredniego zgrzewu w wyniku opracowania substancji powlekającej, 100% recycling opakowania, ze względu na strukturę folii.

W aspekcie naukowym Projekt zakłada przeprowadzenie badań i analiz związanych m.in. recepturami folii, substancji powlekającej, określeniem parametrów technologicznych procesów ekstruzji i powlekania folii.

Wartość projektu: 6 084 368,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 663 030,20 PLN

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji lub pasteryzacji o właściwościach zgrzewalnych do pakowania produktów spożywczych”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji lub pasteryzacji o właściwościach zgrzewalnych do pakowania produktów spożywczych”

Celem Projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej dwuosiowo orientowanej folii poliestrowej BOPET, napylonej tlenkami aluminium AlOx oraz poddanej procesowi powlekania, która zostanie wdrożona do działalności gospodarczej Spółki, a następnie wprowadzona na rynek.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku zostanie zaoferowany innowacyjny produkt – barierowa monofolia o właściwościach zgrzewalnych, nadająca się do pasteryzacji lub sterylizacji, umożliwiająca: zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie laminacji standardowej folii PET z takimi materiałami jak: folia PP, PP/EVOH/PP, aluminium, dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego, wydłużenie przydatności produktu do spożycia, poprzez właściwości powleczenia oraz warstwy napylonych tlenków aluminium mających za zadanie, zabezpieczenie przed wysychaniem/psuciem się produktu; 100% recycling opakowania, ze względu na strukturę folii.

Wartość projektu: 3 403 931,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 428 356,57 PLN

04.12.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopu z wiązką IR

14.12.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

04.12.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIKROSKOPU Z WIĄZKĄ IR

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy mikroskopu z wiązką IR w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

14.12.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego (mikroskop z wiązką IR) z dnia 04.12.2017.

Załącznik:

04.12.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę zgrzewarki asymetrycznej folii

14.12.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

04.12.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZGRZEWARKI ASYMETRYCZNEJ FOLII

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy zgrzewarki asymetrycznej folii w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

14.12.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego (zgrzewarka asymetrycznej folii) z dnia 04.12.2017.

Załącznik: