Osoba kontaktowa: Piotr Szymczak piotrszymczak@eurocast.pl

Telefon: 601 687 859

Osoba kontaktowa: Piotr Szymczak piotrszymczak@eurocast.pl

Telefon: 601 687 859

Osoba kontaktowa: Piotr Szymczak piotrszymczak@eurocast.pl

Telefon: 601 687 859

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Minimalizacja odpadów opakowaniowych poprzez wprowadzenie recyklowalnej, barierowej folii APET o właściwościach zgrzewalnych”

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnej folii poliestrowej APET o właściwościach zgrzewalnych i barierowych, która zostanie wdrożona do działalności gospodarczej Spółki, a następnie wprowadzona na rynek. Projektowana folia będzie mogła zostać użyta do wykonania tacki opakowaniowej produktów spożywczych „fresh food”, pakowanych w atmosferze modyfikowanej (MAP), bez wcześniejszej laminacji z innymi foliami.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku zostanie zaoferowany innowacyjny produkt  -barierowa monofolia o właściwościach zgrzewalnych SEAL i PEEL umożliwiająca: zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie laminacji standardowej folii APET z takimi materiałami jak: folia PE/EVOH/PE), dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego, wydłużenie przydatności produktu do spożycia, poprzez nadanie jej wysokiej barierowości w wyniku opracowania receptury folii, funkcję bezpośredniego zgrzewu w wyniku opracowania substancji powlekającej, 100% recycling opakowania, ze względu na strukturę folii.

W aspekcie naukowym Projekt zakłada przeprowadzenie badań i analiz związanych m.in. recepturami folii, substancji powlekającej, określeniem parametrów technologicznych procesów ekstruzji i powlekania folii.

Wartość projektu: 6 084 368,38 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 663 030,20 PLN

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji lub pasteryzacji o właściwościach zgrzewalnych do pakowania produktów spożywczych”

Dzięki współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Lata 2014-2020

I Oś Priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

EUROCAST Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

„Wysokobarierowa monofolia przeznaczona do sterylizacji lub pasteryzacji o właściwościach zgrzewalnych do pakowania produktów spożywczych”

Celem Projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania innowacyjnej dwuosiowo orientowanej folii poliestrowej BOPET, napylonej tlenkami aluminium AlOx oraz poddanej procesowi powlekania, która zostanie wdrożona do działalności gospodarczej Spółki, a następnie wprowadzona na rynek.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych na rynku zostanie zaoferowany innowacyjny produkt – barierowa monofolia o właściwościach zgrzewalnych, nadająca się do pasteryzacji lub sterylizacji, umożliwiająca: zmniejszenie wagi opakowania (poprzez wyeliminowanie laminacji standardowej folii PET z takimi materiałami jak: folia PP, PP/EVOH/PP, aluminium, dzięki czemu zmniejszona zostanie ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań, a w konsekwencji masa odpadu opakowaniowego, wydłużenie przydatności produktu do spożycia, poprzez właściwości powleczenia oraz warstwy napylonych tlenków aluminium mających za zadanie, zabezpieczenie przed wysychaniem/psuciem się produktu; 100% recycling opakowania, ze względu na strukturę folii.

Wartość projektu: 3 403 931,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 428 356,57 PLN

04.12.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę mikroskopu z wiązką IR

14.12.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

04.12.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MIKROSKOPU Z WIĄZKĄ IR

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy mikroskopu z wiązką IR w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

14.12.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego (mikroskop z wiązką IR) z dnia 04.12.2017.

Załącznik:

04.12.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę zgrzewarki asymetrycznej folii

14.12.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

04.12.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ZGRZEWARKI ASYMETRYCZNEJ FOLII

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy zgrzewarki asymetrycznej folii w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktu z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

14.12.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę urządzenia laboratoryjnego (zgrzewarka asymetrycznej folii) z dnia 04.12.2017.

Załącznik:

09.10.2017 -Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET

10.10.2017 -Korekta specyfikacji

24.10.2017 -Przedłużenie terminu składania ofert.

08.11.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego.

09.10.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU PODAWANIA GRANULATU I PŁATKA PET

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy systemu podawania granulatu i płatka PET w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

10.10.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU PODAWANIA GRANULATU I PŁATKA PET – korekta specyfikacji

Informujemy o wprowadzeniu poprawki do Specyfikacji przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ I

3.2. Wydajność systemu

Tabela, wiersz 2:

Grawimetria Wytłaczarki A (jednośrubowa)1Suszarka hala M60 mm/88,9 mmGorący surowiec – konieczna izolacja

Wartość 88,9 mm zostaje zastapiona wartością 60 mm.

Grawimetria Wytłaczarki A (jednośrubowa)1Suszarka hala M60 mm/60 mmGorący surowiec – konieczna izolacja

Załączniki:

24.10.2017 – Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET – przedłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 31.10.2017

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

08.11.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę i montaż systemu podawania granulatu i płatka PET z dnia 09.10.2017.

Załącznik:

6.10.2017 -Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych – system wody lodowej

20.10.2017 -Przedłużenie terminu składania ofert

10.11.2017 -Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych

06.10.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH – SYSTEM WODY LODOWEJ

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach

Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE

o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

20.10.2017 – Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych (system wody lodowej) – przedłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 30.10.2017

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Załączniki:

10.11.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na wykonanie prac budowlanych – system wody lodowej z dnia 06.10.2017.

Załącznik:

09.08.2017-Zapytanie ofertowe na dostawę podtorzy wraz z wciągnikami – 2 szt.

28.08.2017-Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę 2 podtorzy wraz z wciągnikami z dnia 09.08.2017

09.08.2017 – ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PODTORZY WRAZ Z WCIĄGNIKAMI – 2 SZT.

Eurocast Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy podtorzy wraz z wciągnikami w ramach Projektu pt.: „Wprowadzenie innowacyjnych folii APET oraz APET/PE o asymetrycznej budowie przeznaczonych do kontaktów z żywnością”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata  2014-2020

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki:

28.08.2017 – ogłoszenie wyników zapytania ofertowego na dostawę 2 podtorzy wraz z wciągnikami z dnia 09.08.2017

Załącznik: